ثبت سفارش طراحی سایت

 • null

  ثبت سفارش

  ابتدا سایت مورد نظر خود را سفارش دهید و در قسمت توضیحات نام و آدرس مورد علاقه خود را هم ذکر کنید و سپس قیمت و میزان دلخواه هزینه کرد خود را هم بیان کنید.

 • null

  تما س کارشناس

  بعد از ثبت سفارش شما در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن ارزیاب و کارشناس مربوط جهت مشاوره و حصول نتیجه با شما تماس خواهد گرفت

 • null

  عقد قرار داد

  بعد از مشاوره و تماس کارشناس و حصول توافق نهایی قرار داد و ثبت سفارش نهایی میشود و بعد از دریافت میزانی از هزینه شروع کار صورت میگیرد

 • null

  تحویل پروژه

  بعد از شروع کار و مدت زمان ذکر شده پروژه تحویل شما خواهد شد .
شماره تماس: 0256 033 912