Tag Archives: اضافه کردن براش

اضافه کردن براش به فتوشاپ – نصب براش

اضافه کردن براش به فتوشاپ در این قسمت اضافه کردن براش به فتوشاپ یا همان نصب براش را توضیح میدهیم در برنامه ی فتوشاپ، به صورت پیش فرض تعدادی براش آماده وجود دارد که می توانیم از آنها استفاده کنیم. اما گاهی نیاز است از براش های دیگری غیر از براش های موجود استفاده کنیم. […]