آرشیو برچسب های: فرمت های تصاویر

فرمتهای فتوشاپ

فرمتهای فتوشاپ فرمتهای کاربردی و مهم فتوشاپ و برخی نرم افزاری گرافیگی PSD فرمت PSD، فرمت اختصاصی برنامه Photoshopمی باشد این فرمت حجم زیادی نسبت به سایر فرمتهای قابل پشتیبانی در Photoshop را به خود اختصاص می دهد. بعد از بازکردن فایلی با این فرمت متوجه می شوید درپالت layers تمامی لایه های اجرایی قرار […]